spot_img

Európska vtákokalypsa: Za posledných 40 rokov zmizlo 620 miliónov vtákov

Európa prichádza o vtáky. Hlavnými dôvodmi je úbytok vhodného prostredia či potravy, znečistené prostredie a choroby

Európska príroda utícha, ale nie tak, ako by sme si asi priali. Podľa nového výskumu britských odborníkov z Európy miznú vtáky, a to alarmujúcim tempom. Najviac zasiahnutí podľa vedcov boli vrabci domáci, ktorých ubudlo asi 60 percent. Príčin je celý rad a u rôznych druhov vtákov sa môžu líšiť. Úlohu zohráva strata vhodných stanovíšť, masívny úbytok hmyzu, znečistenia, a tiež šírenie chorôb, napríklad v mestách.

Fiona Burnsová z britskej organizácie Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) a jej spolupracovníci sledovali vývoj početnosti populácií vtákov naprieč Európou, od začiatku osemdesiatych rokov. Zistili, že zmizlo asi 620 miliónov vtákov, čo zodpovedá zhruba jednej šestine vtáčej populácie.

Stále menej vtákov
Väčšina týchto vtákov zmizla v poľnohospodárskej krajine a na lúkach. Vtáky ale miznú všade, aj v mestách. Predtým bežné vtáky sa stávajú vzácnymi a zo vzácnych vtákov sú rarity. Podľa bádateľov sa straty týkajú predovšetkým bežných druhov vtákov, ktorých zmizla približne štvrtina jedincov. U vzácnych druhov sú to v priemere štyri percentá. Zatiaľ nehrozí masívne vymieranie mnohých druhov súčasne, ale je to len slabá útecha.

Burnsová s kolegami využili bohaté databázy pozorovateľov vtákov, ktorí majú tradíciu v mnohých európskych krajinách. Z databázy získali použiteľné údaje o 378 druhoch vtákov z celkového počtu 445 pôvodných druhov vtákov Európy. Ich výskum ale nepriniesol len zlé správy. U mnohých druhov vtákov počty naopak rastú, často v dôsledku vhodných zásahov ochrany prírody. Takým druhom je napríklad sokol sťahovavý.

Get in Touch

spot_img

Další články autora

spot_img

Reklama

spot_img

Nejnovější články