spot_img

Může vám policista prohledat auto? Má právo kontrolovat i zavazadla?

12
Kdy smí policista otevírat a prohlížet odkládací prostory a zavazadla? Je dovoleno při prohlídce rozmontovat vozidlo?

Pravda 07.10.2021 06:00 policista, policie, kontrola
Ilustrační foto.
Policista je oprávněn zastavit a prohledat vozidlo podle ustanovení § 23 zákona o Policejním sboru, nebo na základě trestního řádu, kdy jde o tzv. „Prohlídku jiných prostor.“

Zákon o Policejním sboru zná tři důvody, kdy to může udělat:

Je podezření, že používáním dopravního prostředku, na dopravním prostředku, nebo v souvislosti s dopravním prostředkem byl spáchán trestný čin.
Při pátrání po hledané nebo pohřešované osobě, zbraních, střelivu, výbušninách, omamných látkách, psychotropních látkách, jedech, prekurzorech, jaderných nebo jiných radioaktivních materiálech, vysoce rizikových chemických látkách a vysoce rizikových biologických agens a toxinech a věcech pocházejících z trestné činnosti nebo souvisejících s trestnou činností.
Při odhalování neoprávněného přechodu státní hranice nebo neoprávněného pobytu.
Policista za těchto okolností může zastavit vozidlo a provést jeho prohlídku, avšak ne samovolně. Při provedení konkrétní úkoly pátrání po osobách a věcech musí být příslušník policie za všech okolností svým nadřízeným výslovně pověřen.

O právech policie i řidičů při silniční kontrole s Kateřinou Kasalová z advokátní kanceláře MPH – odvysílány 29. 1. 2021.
Musí existovat podezření

Zároveň musí podle trestního řádu existovat důvodné podezření, že hledaná věc nebo osoba se nachází právě v tom konkrétním prohledávaném dopravním prostředku. Podle platného práva generální nekonkrétní podezření, či preventivní důvod, je nedostačující k provedení prohlídky vozidla.

Pokud i konkrétní podezření existuje, policie může provést prohlídku pouze na základě vydaného příkazu soudem, případně prokurátorem. V přípravném řízení a před zahájením trestního stíhání tak může učinit i příslušník policie, avšak jen se souhlasem prokurátora.

Příkaz musí mít písemnou formu, musí obsahovat odůvodnění a musí být doručen dotyčné osobě při prohlídce vozidla, nebo pokud tomu brání objektivní překážka, do 24 hodin od odpadnutí překážky.

přípustné výjimky

Trestní řád zakotvil výjimky, u kterých není nutný příkaz, a to z důvodu, když: buď příkazu nebo souhlasu nelze dosáhnout předem a věc nesnese odkladu, nebo jde o osobu přistiženou při trestném činu, nebo jde o osobu, na kterou byl vydán příkaz k zatčení, nebo jde o pronásledovanou osobu, která se ukrývá v těchto prostorách.

Příslušník policie musí vědět identifikovat věc či subjekt, o níž má důvodné podezření, že se nachází v dopravním prostředku. Řidič dopravního prostředku má právo žádat od policisty, aby ji identifikoval, pokud by to neudělal sám. Je totiž nesmyslné, aby policista měl důvodné podezření o přítomnosti věci resp. subjektu v dopravním prostředku, když sám nemůže určit, o jakou věc či osobu by mělo jít. Po úkonu je třeba vždy vyhotovit zápis.

rozmontování vozidla

V situaci, v níž má policista legitimní důvod k provedení prohlídky vozidla, neměl by příslušník policie jednat nepřiměřeným, neúčelné nebo restriktivním způsobem. Při předmětném úkonu může jen vizuálně překontrolovat vnitřek vozidla. Policista nesmí otevírat a prohlížet odkládací prostory a zavazadla, která se v něm nachází, přičemž je zakázáno, aby realizoval zdlouhavou kontrolu vozidla spojenou s rozmontováním jeho součástí.

Nezapomínejme, že pokud se někdo dopustí přestupku na úseku silničního provozu, je zakázáno, aby policista při řešení předmětného činu navíc provedl prohlídku dopravního prostředku této osoby, protože páchání přestupku není zákonným důvodem k provedení předmětného úkonu.

Get in Touch

spot_img

Další články autora

spot_img

Reklama

spot_img

Nejnovější články