spot_img

Předčasný důchod čeká změna

18
Minimálně dva roky do řádné penze, odpracované roky, minimální částka a bez práce. To jsou podmínky, které musí splnit každý, kdo chce požádat o předčasný starobní důchod. To se má však změnit. Od ledna 2023. Do předčasné penze budete moci odejít i po 40 odpracovaných letech.

Dorota Hudecová, Pravda 04.10.2021 06:00 senioři, manželé, ukazování, smích, podzim, park Foto: Shutterstock
Navrhuje se, aby podmínka doby důchodového pojištění (15 let) a výšky předčasného starobního důchodu (1,2 násobek životního minima) zůstaly zachovány.
Lidé, kteří mají zdravotní problémy nebo krátce před penzí problém najít si práci, mohou využít tzv. institut předčasného starobního důchodu.

Každý, kdo o tento druh důchodu žádá, však musí počítat s tím, že mu za každý měsíc, o který do penze odejde dříve, klesne částka důchodu o půl procenta. „Částka předčasného důchodu se sníží o 0,5% za každých započatých 30 dnů ode dne vzniku nároku na předčasný důchod do dovršení důchodového věku,“ upozorňuje Jana Hrabková z komunikačního odboru Sociální pojišťovny. „To znamená, že pokud pojištěnec o předčasný starobní důchod požádá přesně dva roky před dovršením důchodového věku, předčasný důchod se zkrátí o 12,5%,“ vysvětluje Hrabková. Pokud o něj požádá rok před dovršením penzijního věku, celkově se předčasný důchod zkrátí o 6,5%.

Pokud jde o práci, žadatel o předčasnou penzi v době podání žádosti nemůže pracovat ani na dohodu s odvodovou úlevou s příjmem do 200 eur měsíčně. Tuto úlevu si může uplatnit pouze důchodce. „Pokud ale už Sociální pojišťovna předčasný důchod přiznala a pojištěnec ho pobírá, může začít pracovat na dohodu s odvodovou úlevou do 200 eur měsíčně, aniž mu výplatu penze zastavila. Může tedy pobírat předčasný důchod a zároveň i pracovat na dohodu. Pokud však příjem z takové dohody za rok přesáhne 2 400 eur, Sociální pojišťovna mu zastaví výplatu předčasného důchodu a v dalším roce výplatu v lednu obnoví a zúčtuje, „přibližuje postup Jana Hrabková.

Pause0% VolumeAd
muž, dědeček, penzista, přemýšlení, snění, zamyšlený
ČTĚTE AJ
Předčasná penze či podpora. Co je lepší?
Abyste o předčasnou penzi mohli žádat, třeba splnit i další podmínky – minimálně 15 odpracovaných let, nesmíte pracovat a minimální částka vašeho důchodu musí dosáhnout 261,70 eura měsíčně a můžete mít maximálně dva roky před řádným starobním důchodem.

Důchodový věk pro všechny pevně určuje tabulka, v níž každý snadno zjistí, kdy dosáhne důchodového věku a odečte si od něj dva, případně jeden nebo půl roku. Například člověk, který se narodil 31. prosince 1961 uvažuje nad předčasnou penzí. Řádný důchodového věku dosáhne 28. února 2024 ve věku 62 let a 2 měsíce, protože se staral a vychoval dvě děti. O přiznání předčasné penze tak už může požádat nejdříve 28. února 2022.

Get in Touch

spot_img

Další články autora

spot_img

Reklama

spot_img

Nejnovější články