spot_img

Uvažujete nad odchodem do předčasné penze? S čím musíte počítat

6
Za jakých okolností vám tato dávka bude přiznána a kdy se jí výplata zastaví? Předčasná penze má za následek snížení starobního důchodu. Vyplatí se?

dh, Pravda 05.10.2021 08:00
Ilustrační foto. Foto: Shutterstock
Ilustrační foto.
Pokud vám do řádné starobního penze zůstávají méně než dva roky, můžete požádat o předčasný starobní důchod. Aby vám byl přiznán, musíte být bez práce (na dohodu s příjmem 200 eur se zákaz nevztahuje), mít odpracovaných minimálně 15 odpracovaných let, maximálně dva roky do řádné penze a částka důchodu musí dosáhnout alespoň 261,70 eura

Každý, kdo chce o předčasnou penzi požádat, musí počítat s tím, že už mu nevznikne nárok na důchod a předčasná penze se ode dne dovršení důchodového věku považuje za důchod.

Co musíte udělat? Nejprve podat žádost

Začít třeba podáním žádosti, a to písemně v místně příslušné pobočce Sociální pojišťovny.

Pokud máte z důvodu péenky nárok na nemocenské nebo nárok na náhradu příjmu, o přiznání penze je vhodné požádat až tehdy, když už je známý den zániku nároku na uvedené dávky, protože bez určení tohoto dne není možné určit den přiznání a částku důchodu, a tím ani rozhodnout o jeho přiznání.

Formulář žádosti je provedeno tak, aby mohlo sloužit jako podklad pro posouzení nároku na důchod a určení jeho částky. Žádost kromě identifikačních údajů žadatele obsahuje další údaje, které přímo ovlivňují nárok a částku důchodu. Proto musíte předložit doklady prokazující všechny potřebné údaje (originály nebo úředně ověřené kopie), a to z důvodu zajištění uvedení pravdivých, platných a přesných údajů v žádosti.

senioři, manželé, ukazování, smích, podzim, park
ČTĚTE VÍCE
Předčasný důchod čeká změna
Jde především o: platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas); doklad o ukončení vzdělání nebo potvrzení školy odkdy dokdy trvalo studium, které nebylo předepsaným způsobem ukončeno; vojenskou knížku nebo doklad vydaný příslušnou vojenskou správou; rodné listy dětí; rozhodnutí Sociální pojišťovny o důchodu manžela, jemuž byl důchod upraven z důvodu jediného zdroje příjmu; potvrzení o všech obdobích, ve kterých občan byl evidován v evidenci nezaměstnaných občanů hledajících zaměstnání před 1. lednem 2001; pobíral podporu v nezaměstnanosti v době od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2003; věrohodný doklad, ze kterého je zřejmé, odkdy dokdy trvalo zaměstnání; potvrzení zaměstnavatele o době před 1. květnem 1990 ve státech, s nimiž Slovensko nemá uzavřenou mezistátní smlouvu o sociálním zabezpečení. Kromě již uvedených dokladů se předkládají i další doklady, a to podle toho, o prokázání kterých skutečností jde.

Z důvodu, aby mohl zaměstnavatel Sociální pojišťovně včas předložit výše uvedené doklady (evidenční list důchodového pojištění), oznamujete jako zaměstnanec v této situaci zaměstnavateli, od kterého data žádáte přiznat předčasný důchod.

Get in Touch

spot_img

Další články autora

spot_img

Reklama

spot_img

Nejnovější články