spot_img

Za jakých podmínek vám mohou policisté zadržet řidičský průkaz?

8
Policista vám uložil blokovou pokutu, ale vy si nejste jistý, zda oprávněně? Může vám vzít doklady?

05.10.2021 06:00 policie, policista, pokuta, kontrola, Foto: Ivan Majerský, Pravda
Ilustrační foto.
Blokové řízení je zjednodušenou a zkrácenou formou přestupkového řízení. Je to v podstatě dohoda o vině a sankci mezi orgánem veřejné moci, tedy policistům, a osobou obviněnou z daného přestupku.

Na to, aby určitý protiprávní skutek mohl být projednán v blokovém řízení je třeba, aby byly kumulativní (t. J. Najednou) splněny tři zákonné podmínky:

Spolehlivé a objektivní zjištění skutkových okolností, t. j. jednoduché a neodůvodněné konstatování policistu o údajné protiprávní činnosti řidiče není dostačující pro splnění této podmínky.
Souhlas obviněné osoby se zaplacením pokuty – v žádném případě nemáte povinnost podrobit se blokovém řízení.
Souhlas obviněného zaplatit pokutu „na místě“ je v podstatě uznáním skutkových okolností, tvrzených policistům, jakož i souhlas s právní kvalifikací daného skutku a policistům určenou výškou pokuty za spáchaný přestupek.
policie
ČTĚTE AJ
Smíte nahrávat policistu ve službě na mobil? Musí s tím souhlasit?

Nejde o návrhový přestupek (tedy takový, při kterém může navrhovatel svůj návrh vzít zpět, což vyústí do zastavení správního řízení). Na úseku silniční dopravy se většinou lze setkat s přestupky, které se projednají z úřední povinnosti policistů (tedy bez návrhu). K jedinému návrhových přestupku na tomto úseku dojde tehdy, pokud někdo poruší obecně závazný právní předpis o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, v jehož důsledku vznikne dopravní nehoda, při níž jinému ublíží na zdraví nebo jinému způsobí škodu na majetku.

Get in Touch

spot_img

Další články autora

spot_img

Reklama

spot_img

Nejnovější články