spot_img

Dusivý oblak nad hlavou: Ako fungujú chemické zbrane?

Chemické zbrane sa neslávne preslávili hlavne počas prvej svetovej vojny, avšak ich existencia desí vojakov dodnes. Príroda a laboratóriá dali vzniknúť látkam s rôznymi mechanizmami účinku, proti ktorým lekári hľadajú protilátky

Prehľad otravných látok so zneschopňujúcim účinkom začínajú dráždivé substancie, ktoré sa ďalej delia na lakrimátory s okamžitým nástupom príznakov a sternity, u ktorých sa symptómy objavia až po niekoľkých minútach od zasiahnutia. Do tejto skupiny patria napríklad rôzne látky súhrnne označované ako slzné plyny vrátane kapsaicínu. Vnikajú do tela všetkými bránami a lekári dodávajú, že subjektívne príznaky prevažujú nad objektívnymi a lokálne nad celkovými.

Slzy a kašeľ
Čo sa týka lokálnych príznakov, zasiahnutý vojak pociťuje pálenie a začervenanie očí, ktoré začnú silne slzieť. Koža svrbí a páli, potom nastupuje prudká bolesť a pľuzgiere. Podráždenie dýchacieho systému vyvolá kašľanie aj kýchanie a opuch pľúc, dostaví sa tiež nevoľnosť, hnačka a zvracanie sprevádzané závratmi. K celkovým symptómom sa počítajú bolesti hlavy, pocit strachu, depresie, apatia alebo všeobecná slabosť. Po evakuácii vypláchne lekár postihnutému oči, ústa a nos roztokom bikarbonátu sodného, ​​borovicovou vodou či fyziologickým roztokom. Na dekontamináciu pokožky a jej umytie vodou s mydlom nadväzuje potretie spomínaným bikarbonátom, roztokom mentolového liehu alebo alkoholovým roztokom čpavku.

Podávané medikamenty zastupujú antibiotiká, sedatíva, kortikoidy aj lieky pôsobiace proti alergiám a podporujúce tvorbu moču. Z celkového pohľadu sa jedná o menej nebezpečné bojové látky, kedy v priemere býva 85 % otráv ľahkých, 10 % stredných a len 5 % ťažkých. Pre ľahko a stredne postihnutých vojakov postačí krátkodobá (1–2 dni) terapia v rámci prvej pomoci v tyle, ťažko zasiahnutí potrebujú špecializovanú lekársku starostlivosť trvajúcu 2 až 3 týždne. Dodajme však, že vysoké koncentrácie lakrimátora môžu vyvolať astmatický záchvat a následnú smrť.

Halucinogény v akcii
Teoreticky sa dajú k paralýze nepriateľa využiť takzvané fyzicky zneschopňujúce látky na čele s tremorogénmi. Vyvolávajú stav podobný Parkinsonovej chorobe, teda tras hlavy a končatín alebo nekontrolovateľné svalové zášklby. Zabrániť vojakovi v činnosti môžu však aj psychické dopady otravy. Psychicky zneschopňujúce látky spôsobujú biochemické zmeny v centrálnom nervovom systéme, ktorých výsledkom bývajú poruchy pamäti, vnímania a myslenia, zmeny stavu vedomia a emočné komplikácie.

Zasiahnutý môže mať halucinácie, zaomenúť svoju úlohu alebo dostať panický záchvat strachu. Zmeny sú však vratné a nedochádza k poškodeniu orgánov. Generáli pre psychicky zneschopňujúce látky stanovili niekoľko kritérií. Aby substanciou išlo naplniť muníciu, musí ísť o chemicky stabilnú zlúčeninu. Účinok by mal ísť potlačiť jednoduchou liečbou, správanie zasiahnutých vojakov musí byť predvídateľné (aby nedošlo napríklad k zvýšeniu pravdepodobnosti použitia zbraní hromadného ničenia zmäteným dôstojníkom). V neposlednom rade nesmie mať substancia potenciál vyvolať katastrofálne sekundárne následky pre civilistov.

Slabosť a schizofrénia
Vo vojenstve sa takéto látky predtým používali na zvýšenie bojaschopnosti a odolnosti vlastných mužov voči vojnovým útrapám, dnes slúžia na dočasné vyradenie živej sily nepriateľa z racionálnej činnosti. Jednotka podľahne panike, veliteľ sektora stratí rozhodovaciu schopnosť a podobne. V praxi sa aplikujú pomocou leteckého postreku alebo zamorením zdrojov vody a potravy. Vďaka nízkej toxicite spôsobujú minimum trvalých poškodení, ich efekt trvá najčastejšie minúty až hodiny, výnimočne niekoľko dní.

Medzi najznámejších zástupcov patria deriváty kyseliny D-lysergovej (látky podobné serotonínu) alebo fenylethylamíny (deriváty adrenalínu). Ako konkrétny príklad možno uviesť LSD-25, alkaloid obsiahnutý v hube paličkovici purpurovej. Po aplikácii sa do 30 až 60 minút dostaví emočná labilita, halucinácie a schizofrenické stavy. Postihnutý ťažko koordinuje pohyby, poklesne jeho svalová sila a dôjde k zmene krvného tlaku aj tepovej frekvencie. Preventívne sa dá týmto účinkom vyhnúť podaním látky BOL-148, ktorá má analogickú štruktúru ako LSD, ale nevyvoláva halucinácie. Zasiahnutým osobám lekári aplikujú antipsychotiká.

Get in Touch

spot_img

Další články autora

spot_img

Reklama

spot_img

Nejnovější články